Compra les teves entrades de cine:

1. Quina pel·licula?
2. En quin cinema?
3. Quin dia?
4. Quina sessió?
Inici >Avis legal
Avís legal

1. Avís legal de la pàgina web www.jcacinemes.com

La pàgina web www.jcacinemes.com (en endavant, “pàgina web”) és propietat de l’empresa JORDI CORTADA ARGILÉS S.L. (en endavant, “JCA CINEMES”), amb CIF B25026956 i domiciliada a Pl. Paeria, 7 de Lleida (25007); telèfon de contacte 973279411 i correu electrònic de contacte: socialmedia@jcacinemes.com

L’empresa es troba inscrita al registre mercantil de la província de Lleida, al Tomo 151, Foli 12, Fulla número L-2779.

2. Objecte

Aquesta pàgina web ha estat creada amb la finalitat de donar a conèixer al públic en general la cartellera, activitats, productes i serveis dels recintes que formen part de JCA CINEMES. De la mateixa manera, el públic en general pot comprar entrades de teatre i cinema, ofertes per l’empresa, pels recintes que formen part del grup JCA CINEMES.

Aquest avís legal busca establir les condicions generals d’accés i ús d’aquesta pàgina web. Per aquest motiu, l’accés i ús de la pàgina web suposa l’acceptació al present avís legal.

L’empresa es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal. De la mateixa manera, la informació d’aquest avís es troba sotmesa a tots els avisos, condicions d’ús, condicions de compra i altres possibles instruccions posades en coneixement de l’usuari que completin, modifiquin o substitueixin l’avís legal.

 
3. Accés i ús de la pàgina web

L’accés a la pàgina web de JCA CINEMES és lliure i gratuït. Quan hi hagi productes o serveis que requereixin de pagament, s’informarà de les condicions particulars corresponents. També es pot consultar aquesta informació a la pàgina ‘Condicions de compra’.

Pel que fa la navegació general de la pàgina web, no s’exigeix el registre previ. Ara bé, per determinades funcionalitats es pot requerir a l’usuari l’acció de completar un formulari (per rebre informació, fer arribar comentaris als gestors de la pàgina web, rebre butlletins informatius, entre d’altres). És obligació dels usuaris garantir que la informació personal que faciliten és certa i correspon a la seva pròpia persona. Els usuaris podran exercir els seus drets de comunicació, modificació o supressió de les seves dades personals segons estableix el GDPR.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a navegar per la pàgina web de manera diligent i respectant la finalitat anteriorment descrita. L’usuari també es compromet a no utilitzar informació pròpia de JCA CINEMES per activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic. En cas de procedir sota aquests comportaments, els usuaris respondran respecte els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que l’empresa o tercers pugin patir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús d’aquesta pàgina web.

L’empresa es reserva el dret a modificar la informació publicada a la pàgina web o a interrompre’n l’accés, per qualsevol motiu (per exemple, controls i manteniments, seguretat, interrupcions en el subministrament, etc.). Si es donés aquesta circumstància, es comunicarà degudament als usuaris.

Pel que fa els menors de 14 anys que naveguin en aquesta pàgina web, han de tenir el consentiment dels seus pares o tutors legals, que en qualsevol cas, seran responsables dels seus actes.

4. Continguts i elements d’aquesta pàgina web

Els elements o continguts que es troben en aquesta pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor pertanyen o han estat cedits a JCA CINEMES.

Tots els elements i continguts d’aquesta pàgina són considerats propietat intel·lectual de JCA CINEMES, tret que s’especifiqui el contrari. De manera que els usuaris hauran de respectar els drets de la propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web. Si existeix la necessitat d’utilitzar elements o continguts d’aquesta pàgina web, els usuaris poden posar-se en contacte amb l’empresa mitjançant el correu electrònic socialmedia@triangle.es per tal de fer-ne la petició formal i esperar la seva acceptació.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a pàgines de tercers per tal de facilitar informació als usuaris. L’empresa actua com a intermediari i no respon pels continguts d’aquetes pàgines. Si un usuari considera que un contingut enllaçat en aquesta pàgina web és il·lícit o inadequat, pot comunicar-ho a l’empresa mitjançant el correu electrònic facilitat en aquest Avís Legal.

Si un usuari o empresa vol compartir a la seva pàgina web informació d’aquesta pàgina web, haurà de sol·licitar el consentiment exprés al correu electrònic socialmedia@triangle.es. En cap cas, es podrà reproduir la pàgina web de JCA CINEMES en un frame en una altra pàgina web o mitjançant enquadraments de qualsevol tipus.

 5. Responsabilitat

L’empresa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en els equips informàtics dels usuaris o produïts per errors de xarxa o altres. De la mateixa manera, l’usuari és el responsable de controlar virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

6. Protecció de dades

La política d’obtenció de dades personals a través de l’ús d’aquesta pàgina web pot consultar-se en la nostra Política de Privacitat, disponible a www.jcacinemes.com

7. Cookies

La política d’utilització de cookies en aquesta pàgina web pot consultar-se en la nostra Política de Cookies, disponible a www.jcacinemes.com

8. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, les parts se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Llegir-ne més Tancar