Compra les teves entrades de cine:

1. Quina pel·licula?
2. En quin cinema?
3. Quin dia?
4. Quina sessió?
Inici >Política de privacitat
Política de privacitat

Protecció de dades personals

JORDI CORTADA ARGILÉS S.L. (JCA CINEMES) amb NIF núm. B25026956 i domicili fiscal a Pl. Paeria, 7 25007 de Lleida, en compliment del que estableix la legislació relativa a la protecció de dades espanyola i europea, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades o Reglament 2016/679 (GRPD) informa l'usuari que és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que proporcioni a través de la pàgina web http://www.jcacinemes.com (en endavant la "web").

Així com les dades de caràcter personal a les quals JCA CINEMES accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds o utilització de les mateixes, o els que obtingui per qualsevol altre canal (des d'ara les "dades").

La finalitat de la recollida de dades a través del web o altres canals variaran en funció de les activitats en què participi, els serveis que ens sol·liciti o les accions que ens hagi autoritzat expressament.

(I) Gestionar la compra de les entrades de cinema i dels diferents esdeveniments i / o altres productes o serveis oferts per JCA CINEMES; el que inclou la remissió de l'enllaç per a la descàrrega i impressió de l'entrada a través de l'email i, si escau, el lliurament dels productes en el cinema. Així com les consultes que en el seu cas l'usuari realitzi a JCA CINEMES. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre JCA CINEMES i l'usuari.

JCA CINEMES conservarà les dades recollides per a aquesta finalitat mentre pogués derivar alguna responsabilitat derivada de la relació contractual esmentada.

(II) Atendre les peticions, consultes o reclamacions que puguin cursar a través del servei d'atenció a client de JCA CINEMES, mitjançant qualsevol canal, com ara el correu electrònic o xarxes socials de JCA CINEMES.

La base de legitimació per al tractament és l'obligació legal de JCA CINEMES d'acord amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris.

JCA CINEMES conservarà les dades recollides per a aquesta finalitat mentre es dona resposta a la petició, consulta o reclamació de l'usuari o, si escau, mentre pugui derivar alguna responsabilitat amb relació a aquesta petició, consulta o reclamació.

(III) Recollir la informació de possibles candidats a treballadors de JCA CINEMES per gestionar la seva participació en els corresponents processos de selecció. La base de legitimació per al tractament és l'interès legítim de JCA CINEMES.

JCA CINEMES conservarà les dades recollides per a aquesta finalitat durant un termini de 3 anys.

(IV) Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats del web basant-se l'interès legítim de JCA CINEMES de millorar les seves funcionalitats i el servei prestat a l'usuari.

JCA CINEMES conservarà les dades recollides per a aquesta finalitat mentre l'usuari no s'oposi a aquest tractament.

(V) Realitzar estudis estadístics sobre l'ús del web i l'acollida dels productes de JCA CINEMES d'acord amb l'interès legítim de JCA CINEMES de millorar les seves funcionalitats i el servei prestat a l'usuari.

JCA CINEMES conservarà les dades recollides per a aquesta finalitat mentre l'usuari no s'oposi a aquest tractament.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si JCA CINEMES tracta dades que els concerneixin o no. Així mateix, l'usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que foren recollides mitjançant un correu electrònic a venda.anticipada.jca@triangle.es indicant l'assumpte "Drets GDPR". És en aquesta mateixa direcció en la qual l'usuari podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades.

L'usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. JCA CINEMES deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, l'usuari té dret a rebre en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica les dades personals que li incumbeixin que ens hagi facilitat i transmetre'ls a un altre responsable.

Llegir-ne més Tancar